8 Highcon

Highcon

Hål 8

Par 4 331/271/213 meter Index 6

Beskrivning av hålet

Placera utslaget till vänster på fairway för ett enklare och framförallt kortare inspel mot green. Om du slår lite kort på utslaget kan det vara smart att bara spela fram bollen på högersidan av vattnet. Slå in bollen mot centrum på green, bunker till vänster tar bollen på den ena sidan medan boll som slås till höger hamnar i ett svårt inspelsläge. Try to hit your drive to the left on the fairway for a simpler and shorter play up to the green. If you come up short on your drive, the smart thing to do is to play your ball up on the right side of the water. Hit your ball towards the center of the green. Watch out for the sand trap on the left and if you land on the right you will have a difficult shot on to the green.

Bunkrar

Vid hål 8 finns 1 sandbunker svagt till vänster om greenen.

Vattenhinder

Nedanför utslagsplatserna finns ett vattenhinder, sedan sträcker sig ett långt vattenhinder längsmed hela vänster kanten vilket också måste korsas innan du tar dig in mot greenen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>