7 A2 Bygg

A2 Bygg

Hål 7

Par 5 478/413/352 meter Index 12

Beskrivning av hålet

Sikta lite till vänster om tallen på kullen. Ett utslag mitt i banan gör andraslaget mycket enklare. Placera bollen så nära diket du vågar för ett enklare inspel mot green. Aim a little to the left of the pine on the hill. A drive in the middle of the fairway makes for a much easier second shot. Play the ball as close as you can to the ditch for an easier play to the green.

Bunkrar

Vid hål 7 finns 3 stycken angränsande sandhinder.

Vattenhinder

Greenen på hål 7 omges nästan helt av vattenhinder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>