12 PN Projekt

PN Projekt

Hål 12

Par 5 441/353/290 meter Index 15

Beskrivning av hålet

Ett kuperat hål där fysiken prövas, här är det uppförsbacke hela vägen till greenen, även greenen är anlagd på sluttande mark.

Bunkrar

Hålet har 3 stycken bunkrar som vilar runt greenen.

Vattenhinder

Inga vattenhinder finns vid detta hål.

Vill du anordna ett event här?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>