Banöppning

Banöppning

Vilket härligt väder vi har just nu. Banan blir grönare och grönare för var dag så banchefen har bestämt att nu öppnar vi nästa lördag den 27 maj.

Ni som inte betalt medlemsavgiften – nu är det dags.

Glöm heller inte att det är vårträff nu på onsdag den 24 maj kl 19.00 på golbanan.

Information från såväl styrelse, kommittér samt Ban- och Klubbchef lovas.

Comments are closed.