Städdagar!

Hej Medlem, 

Städdagar torsdag till måndag, 12-16/5 Vi kör vidare med en städperiod precis som vi gjort de senaste åren, nedan finns listan på arbeten vi vill ha gjort. Meddela Erik via SMS eller telefon, 070-338 06 06, vad ni väljer och när det är gjort.


 Arbeten:

Olja in altan vid omklädningsrum samt möbler, 2 personer.

Olja in altan vid restaurang samt bron framsidan, 2 personer.

Olja in bänkar på banan, 2 personer.Städa Rangen, sopa mattor och rampen, kratta ihop peg och skräp runt om utslagsplatserna, kratta kvist och kottar, 4 personer.

Kratta “Parken” runt övningsgreen från kvistar, 2 personer.

Städa diken från flaggstänger ner till green 11, 4 personer. Kratta vägen och området kring vägen från omklädningsrum till tee 1, 2 personer.

Kratta in grus på vägen från maskinhallen över hål 3, 12 och 13, 2 peroner.

Dra fram ris till transportvägen på hål 4 och 5, 2 personer.

Dra ihop ris på hål 15 hela vänsterkanten samt höger på kullen, 2 personer.

Dra sly på hål 18 från röd tee och framåt, 2 personer.Kratta kvist runt green 17 bland björkar, 2 personer.

Kratta kullar från pilkvistar på hål 7, 8 och 9, 3 personer.Städa omklädningsrum, 2 personer (om vattnet är påslaget).


Ta med verktyg som ni behöver för att utföra ert valda jobb. Det finns lite krattor, spadar, plastpåsar uppe vid Klubbhuset.’ Olja och penslar finns.

Hls

Erik

Comments are closed.