10 Cramo

Cramo

Hål 10

Par 4 356/286/226 meter Index 5

Beskrivning av hålet

Bollarna studsar till vänster på utslaget. Två bunkrar vaktar för den som slår lite längre. Andra slaget är längre än du tror då det lutar uppåt hela vägen till green. Bollen kommer skruva till vänster om du slår andraslaget från lutningen. Your drive will bounce to the left. Two sand traps are waiting if you are a big hitter. The second stroke is longer than you think because there is an incline all the way up to the green. Your ball will veer to the left if you hit your second shot on the slope.

Bunkrar

Vid hål 10 finns 4 sandbunkrar.

Vattenhinder

Längsmed den vänstra första delen av fairway sträcker sig en damm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>