6 Försäkringskonsult

Försäkringskonsult

Hål 6

Par 3 130/106/106 meter Index 14

Beskrivning av hålet

En djup green gör att det skiljer två klubbor mellan framkant och bakkant. Slänten till vänster kan vara till hjälp. This very long green makes a two club difference from the front to the back depending on the placement of the pin. The slope on the left can help.

Bunkrar

Vid hål 6 finns 2 st sandhinder med nära avgränsning till green.

Vattenhinder

Hål 6 har en fantastisk utsikt och närhet till havet. Havet sträcker sig längsmed hela hålets högra sida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>